Veckobudgeten

Den veckobudget som vi tagit fram på 19 kg CO₂e per person baseras på att vi i Sverige idag har vi en klimatpåverkan från mat på i snitt 5,5 kg CO₂e per person och dag. För att nå FN:s klimatmål 2030 behöver vi halvera det snittet. Därför har vi utgått ifrån en klimatbudget på 2,7kg CO₂e per person och dag och sedan multiplicerat den med 7 för att få det till en veckobudget. Det är en bra siffra att förhålla sig till för att förstå om du veckohandlar på ett klimatsmart sätt eller om du kanske behöver se upp för några saker.

CO₂e = Koldioxidekvivalenter, förkortat CO₂e, är ett mått på de samlade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Andra växthusgaser är till exempel metan och lustgas, vilkas effekt räknas om till CO₂e.

Hur långt räcker egentligen 19 kg CO₂-ekvivalenter?

Det kan vara svårt att veta exakt hur mycket mat du kan plocka ihop för din veckobudget. Därför har vi satt ihop tre olika kassar med samma klimatpåverkan, men olika innehåll. Som du kanske ser så har kassen längst till vänster väldigt få ingredienser, inte säkert att det skulle hålla en person mätt i en hel vecka. Däremot kassen längst till höger – här har du mat så att det till och med kanske räcker till mer än en person.

Källa: RISE.

Kasse 1

Lite för pengarna

Matkasse

Kasse 2

Lite mer för pengarna

Matkasse

Kasse 3

Mest för pengarna

Matkasse